ГоловнаРеєстраціяВхід ІСТОРІЯ 11 / HISTORY 11 Понеділок, 20/01/2020, 02:20
  Публікації 1999-2009 Вітаю Вас Гість | RSS

 
 

null                null

ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА:


ПУБЛІКАЦІЇ 1999 – 2009

- Дудка Л.Г.  Декларація прав народів Росії та українська незалежність // Проблемы создания машин и новых технологий.– Кременчук: КГПИ, 1999.– № 2.– 580 с.С. 533–534.

- Дудка Л.Г. Економічна характеристика аграрного сектора Полтавщини 1917 поч. 1918 рр. // Український селянин: Збірник наукових праць.– Черкаси: ЧДУ, 2002.– Вип. 5.– 278 с.С. 67–72 (фахова зі спец. "історія")

- Дудка Л.Г. Роль і місце сільської інтелігенції в аграрній революції 1917 1920 рр. // Інтелігенція і влада: Збірник наукових праць.– Одеса: Астропринт, 2002. – Вип.1(2).– ч. 1.– 300 с.С. 181–186 (фахова зі спец. "історія")

- Дудка Л.Г. Ментальні імперативи селянства Лівобережної Наддніпрянщини періоду революції 1917 1920 рр // Український селянин: Збірник наукових праць.– Черкаси: ЧДУ, 2002.– Вип. 6.– 150 с.С. 38–39 (фахова зі спец. "історія")

- Дудка Л.Г. Аграрні відносини в Полтавській губернії на початку української національно-демократичної революції 1917 1920 рр. // Вісник КДПУ: Наукові праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2002.– Вип. 6(17).– 128 с.С. 115–117.

Дудка Л.Г. Значення викладання історії у технічному ВНЗ // Х науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2003.– 170 с.С. 147–150.

Дудка Л.Г. Глобинський край в роки Великої Вітчизняної війни // Кременчук: 60 років визволення від німецько-фашистських загарбників.– Кременчук: КДПУ, 2003.– 86 с.С.43–47.

Дудка Л.Г. Трансформація великого землеволодіння у Лівобережній Наддніпрянщині напередодні революції 1917 – 1920 рр. // Український селянин: Зб. наук. праць.– ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2004.– Вип. 8.– 330 с.–  С.205–208 (фахова зі спец. "історія")

Дудка Л.Г. Модульна система оцінки знань студентів та її синхронізація з періодизацією вітчизняної історії // Проблеми оптимізації навчально-виховного процесу в технічних вищих навчальних закладах у контексті інтеграції в Європейський освітній простір, гуманізації та гуманітаризації: Зб. мат. конф.– Кременчук: КДПУ, 2004.– 261 с.С. 92–95.

Дудка Л.Г. Демократизація земельної власності в Полтавській губернії у 1900 – 1917 рр. // V Всеукраїнська науково-практична конференція "Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів": Тези доповідей.– Кременчук: КДПУ, 2005. – 106 с.С. 55–56.

Дудка Л.Г. Демократизація земельної власності в Полтавській губернії у 1900 – 1917 рр. // Кременчуку – 435 років. Матеріали науково-практичної конференції. / за ред. Лушакової А.М., Якименка М.А.– Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2006.– 192 с. С. 51–57.

Дудка Л.Г. Висвітлення ролі селянства в революційних подіях 1917 – 1920 років у шкільних підручниках з історії України // Культура та література Полісся. – Ніжин: ННУ ім. Миколи Гоголя, 2007.– 292 с.  С. 153–160 (фахова зі спец. "історія")

Дудка Л.Г. Полтавська губернія у період гетьманської держави П.Скоропадського // Тези XIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КДПУ ім. Михайла Остроградського, 2007.С. 378–381.

Дудка Л.Г. Проблемне навчання на уроках історії // Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (17-18 квітня 2008).– Кременчук: КДПУ ім. Михайла Остроградського, 2008.С. 348–351.

Дудка Л.Г. Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Історія України 8 клас // Історія в школах України.– 2008.– № 6. С. 2426.

- Дудка Л.Г. Проблема змісту сучасної історичної науки (за матеріалами наради в МОіН України від 4 грудня 2008 року) // Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства" (0910 квітня 2009).– Кременчук: КДПУ ім. Михайла Остроградського, 2009.

Дудка Л.Г. Український підручник: міркування методистів та вчителів // Історія в школах України.– 2009.– № 6. С. 1624.

- Дудка Л.Г. Електронний підручник: становлення феномену та проблема типологізації понять // Історія в школах України.– 2009.– № 6.С. 4346 (фахова зі спец. "педагогіка")

- Дудка Л.Г. Зовнішнє незалежне оцінювання як спроба пошуку нового чинника суспільних змін.  режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/conference/index.php?id=3


ПУБЛІКАЦІЇ 2010 – ... (перейти до сторінки)  

             

 
 
Наш час
Погода

Візити
Візити


КНОПКА САЙТУ 

Copyright MyCorp © 2020